top

Klanjanje za mlade 26.2.2022.

Sveta Mati Slobode Sveta Mati Slobode, Ul. don Petra Šimića 1, Zagreb, NY

Dragi mladi, pozivamo vas da s nama prebivate u molitvi i slavljenju Isusa u Presvetom Oltarskom Sakramentu na klanjanju za mlade.

Otvoreni susret: Ekonomija Neba

Sveta Mati Slobode Sveta Mati Slobode, Ul. don Petra Šimića 1, Zagreb, NY

Dođite na naš otvoreni susret u četvrtak 3.3.2022.

Duhovna obnova U Tvom domu – Osijek

Župa sv. Ćirila i Metoda Ul. Martina Divalta 71, 31000, Osijek, Osijek

Dragi mladi, u subotu 12.3.2022. dođite na veliku duhovnu obnovu u Osijek!

Otvoreni susret: Molim i crtam

Sveta Mati Slobode Sveta Mati Slobode, Ul. don Petra Šimića 1, Zagreb, NY

Dragi mladi, dođite na naš otvoreni susret 17.3.2022.

Klanjanje za mlade 26.3.2022.

Sveta Mati Slobode Sveta Mati Slobode, Ul. don Petra Šimića 1, Zagreb, NY

Dragi mladi, pozivamo vas da s nama prebivate u molitvi i slavljenju Isusa u Presvetom Oltarskom Sakramentu na klanjanju za mlade.

Otvoreni susret: Milosrdni kao Otac

Sveta Mati Slobode Sveta Mati Slobode, Ul. don Petra Šimića 1, Zagreb, NY

Dragi mladi, dođite na naš otvoreni susret u četvrtak 21.4.2022. u crkvu Sveta Mati Slobode.

Instagram
Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.