top
svibanj

U suradnji s platformom e-Duhovne vježbe ove godine imamo priliku voditi vas kroz devetodnevnu pripravu za svetkovinu Duhova! Duh Sveti kroz povijest Crkve nerijetko je bio zapostavljen. Struja milosti, Obnova u Duhu Svetom budi novu ljubav prema trećoj Božanskoj osobi. Mi smo dio Obnove u Duhu Svetom i velika nam je radost što smo dobili priliku razmatrati s vama veličinu i snagu Duha Svetoga kroz devet dana uoči svetkovine Duhova kroz ovu platformu. Prijave su otvorene do 12. svibnja, uključujući i 12.

Instagram
Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.